Στη New Event Generation επιδιώκουμε τη συνεργασία σας και θέλουμε να σας προσφέρουμε ακριβώς αυτό που έχετε σκεφτεί. Έτσι, είμαστε διαρκώς προσηλωμένοι στις ανάγκες σας, προχωράμε σε μελέτη ανά περίπτωση και σχεδιάζουμε πρότυπες λύσεις. Μα πάνω απ' όλα, πιστεύουμε και αγαπάμε αυτό που κάνουμε και απολαμβάνουμε την ομαδική προσπάθεια. Κανείς από μας δεν επαναπαύεται και πάντα λειτουργούμε με σκοπό την αυτοβελτίωση, τη μέγιστη απόδοση και την επίτευξη των στόχων μας.

1
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οικονομική - Εμπορική Διαχείριση, Ασφαλιστική Κάλυψη
Κατάρτιση Χορηγικού Προγράμματος
Εικαστική Επιμέλεια & Δημιουργία όλου του Προωθητικού - Ενημερωτικού υλικού
Δορυφορικές εκδηλώσεις
Γραμματειακή υποστήριξη
Διαχείριση συνεδριακού χώρου
Οπτικοακουστικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Υπηρεσίες διερμηνείας
Δημόσιες Σχέσεις - Τύπος
Διαδίκτυο
Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

2
ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών, Ανάλυση Αναγκών
Οικονομική διαχείριση, Ασφαλιστική κάλυψη
Χορηγίες
Εικαστική Επιμέλεια & Δημιουργία όλου του Προωθητικού - Ενημερωτικού υλικού
Γραμματειακή υποστήριξη: Αλληλογραφία, Επικοινωνίες, On site Γραμματεία
Συνεδριακοί Χώροι, Φιλοξενία
Οπτικοακουστικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Προβολή - Δημοσιοποίηση Ημερίδας (ανακοινώσεις, δελτία τύπου) - Αποδελτίωση
Ταξιδιωτικές - Τουριστικές Υπηρεσίες

3
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών - Ανάλυση Αναγκών
Οικονομική Διαχείριση - Ασφαλιστική κάλυψη
Εικαστική Επιμέλεια & Δημιουργία όλου του Προωθητικού - Ενημερωτικού υλικού
Γραμματειακή υποστήριξη
Διαχείριση συνεδριακού χώρου
Οπτικοακουστικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Υπηρεσίες διερμηνείας
Δημόσιες Σχέσεις - Τύπος
Διαδίκτυο
Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

4
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Δίκτυο Δημοσιογράφων
Στοχευμένη Δημοσιοποίηση
Εικαστική Επιμέλεια & Δημιουργία όλου του Προωθητικού - Ενημερωτικού υλικού
Γραμματειακή υποστήριξη: Αλληλογραφία, Επικοινωνίες, On site Γραμματεία
Συνεδριακοί Χώροι, Φιλοξενία
Οπτικοακουστικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Πρόσφατες Εκδηλώσεις